سمنان، میدان سعدی، بلوار قدس، نبش خیابان تامین اجتماعی
اطلاعات مکان
  • آدرس: سمنان، میدان سعدی، بلوار قدس، نبش خیابان تامین اجتماعی
  • تلفن: 02333322240
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 10 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل