اهواز، زیتون کارمندی، خیابان کمیل، بین زهره (انوشه) و زاویه، شماره ی ۲۱
اطلاعات مکان
  • آدرس: اهواز، زیتون کارمندی، خیابان کمیل، بین زهره (انوشه) و زاویه، شماره ی ۲۱
  • تلفن: ۰6134451524
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 10 تا 22
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل