اراک، خیابان ارشاد ( حاجباشی )، ابتداي کوچه تربیت
اطلاعات مکان
  • آدرس: اراک، خیابان ارشاد ( حاجباشی )، ابتداي کوچه تربیت
  • تلفن: 08632211097
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 14 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل