قزوین، خیابان مولوی، نرسیده به چهارراه منتظری، روبروی حسینیه امینی ها
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: قزوین، خیابان مولوی، نرسیده به چهارراه منتظری، روبروی حسینیه امینی ها
  • تلفن: ۰۲۸۳۳۵۵۷۸۲۰
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 15:3019 تا 22:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad