کرمان، بلوار شهید صدوقی (جاده تهران)، جنب پمپ بنزین صدف
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرمان، بلوار شهید صدوقی (جاده تهران)، جنب پمپ بنزین صدف
  • تلفن: 03432127264
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 18:30 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل