تهران، افسریه، بیست متری، نبش ۱۵ متری سوم
اطلاعات مکان
  • آدرس: تهران، افسریه، بیست متری، نبش ۱۵ متری سوم
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل