مازندران (استان)، روبروی شهرك درياكنار، بعد از فروشگاه کتان تافته
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12 تا 00:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل