کرمان، شهرک باهنر، خیابان رزمندگان (کوچه سوپر تهران)، انتهای کوچه سمت راست
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرمان، شهرک باهنر، خیابان رزمندگان (کوچه سوپر تهران)، انتهای کوچه سمت راست
  • تلفن: 09131404527
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 08 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad