کرمانشاه، خیابان گمرک
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • چشم انداز
  • فضای باز
سبک غذایی
  • ایرانی
غذاها
  • کباب
  • پلو و خورشت
  • محلی
  • دیزی
  • ماهی
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل