کرمانشاه، پل چوبی، خیابان فاطمی، نبش کوچه دوم
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرمانشاه، پل چوبی، خیابان فاطمی، نبش کوچه دوم
  • تلفن: 08337425246
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 08 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل