تهران، خیابان شریعتی، سه راه زرگنده، بالاتر از خیابان خاقانی، پلاک ۱۶۴۸
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: تهران، خیابان شریعتی، سه راه زرگنده، بالاتر از خیابان خاقانی، پلاک ۱۶۴۸
  • تلفن: 02122008597
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 1619 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • ایرانی
غذاها
  • کباب
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad