تهران، خیابان ﻗﺰوﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮادران ﺣﺴﻨﯽ ﭘﻼك 272
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: تهران، خیابان ﻗﺰوﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮادران ﺣﺴﻨﯽ ﭘﻼك 272
  • تلفن: 02156071046
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 1619 تا 22:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • ایرانی
غذاها
  • کباب
  • سالاد
  • پلو و خورشت
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل