تهران، آیت الله کاشانی، بلوار ابوذر، کنار نانوایی سنگکی
اطلاعات مکان
  • آدرس: تهران، آیت الله کاشانی، بلوار ابوذر، کنار نانوایی سنگکی
  • تلفن: 02144088299
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل