کرج، مهرشهر، بلوار ارم، روبروى باغ سيب، قبل از کوچه رز
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرج، مهرشهر، بلوار ارم، روبروى باغ سيب، قبل از کوچه رز
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 10:15 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad