بندرعباس، اتوبوسرانی شمالی، فروزان ۲۷
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه 14 تا 24
یکشنبه 14 تا 24
دوشنبه 14 تا 24
سه شنبه 14 تا 24
چهارشنبه 14 تا 24
پنج شنبه 14 تا 24
جمعه 08 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل