اردبیل (استان)، میدان ارتش، به سمت میدان بسیج، نرسیده به میدان بسیج
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: اردبیل (استان)، میدان ارتش، به سمت میدان بسیج، نرسیده به میدان بسیج
  • تلفن: 04533716760
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 1518 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل