اهواز، لشکرآباد، خیابان خوش اخلاق
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 10 تا 02
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • غذای خیابانی
غذاها
  • ساندویچ
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad