مازندران (استان)، بابل، کمربندی غربی، روبروی مبلمان مرکزی
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: مازندران (استان)، بابل، کمربندی غربی، روبروی مبلمان مرکزی
  • تلفن: 01132303232
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل