شیراز، چهارراه چنچنه، جنب سوپر سروش
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 11 تا 1620 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل