کرج، جهانشهر، خیابان هلال احمر
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12 تا 1618 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • ایرانی
غذاها
  • کباب
  • آش
  • حلیم
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل