سمنان، میدان امام رضا، بلوار قدس، جنب هتل قدس
اطلاعات مکان
  • آدرس: سمنان، میدان امام رضا، بلوار قدس، جنب هتل قدس
  • تلفن: 02313341442
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 11 تا 15:3019 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل