تبریز، خیابان ششگلان، پنجاه متر مانده به پل قاری
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: تبریز، خیابان ششگلان، پنجاه متر مانده به پل قاری
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 13 تا 22
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل