اصفهان، بلوار آتشگاه، بعد از کوه آتشگاه
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 1619:30 تا 23:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • موسیقی زنده
  • سیگار آزاد
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل