تبریز، بازار سرپوشیده تبریز، بازار صادقیه، اول دلاله زن کوچک
اطلاعات مکان
  • آدرس: تبریز، بازار سرپوشیده تبریز، بازار صادقیه، اول دلاله زن کوچک
  • تلفن: ۰4135246526
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 09 تا 20
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل