مشهد، خیابان آخوند خراسانی، جلوتر از میدان گنبد سبز، نرسیده به اخوند خراسانی، ۱۰.۱
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: مشهد، خیابان آخوند خراسانی، جلوتر از میدان گنبد سبز، نرسیده به اخوند خراسانی، ۱۰.۱
  • تلفن: 05132211100
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 11:30 تا 15:3019:30 تا 22:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل