اصفهان، خیابان حکیم نظامی، خیابان کلیسا وانک
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: اصفهان، خیابان حکیم نظامی، خیابان کلیسا وانک
  • تلفن: 03136278989
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 15:3020 تا 22:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • موسیقی زنده
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل