تبریز، خيابان ثقه الاسلام، روبروي مقبره الشعرا (حيدر تكيه سي)
اطلاعات مکان
  • آدرس: تبریز، خيابان ثقه الاسلام، روبروي مقبره الشعرا (حيدر تكيه سي)
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 10 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad