استانبول، Katip Mustafa Çelebi, İstiklal Cd. No:39, 34433 Beyoğlu/İstanbul, Turkey
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: استانبول، Katip Mustafa Çelebi, İstiklal Cd. No:39, 34433 Beyoğlu/İstanbul, Turkey
  • تلفن: +902122933131
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 01:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • اینترنت رایگان
سبک غذایی
  • مدیترانه ای
  • ترکیه ای
غذاها
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل