مازندران (استان)،
اطلاعات مکان
  • آدرس: مازندران (استان)،
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • ایرانی
غذاها
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad