شیراز، پل معالي آباد، ساختمان الف، سينما گلستان، طبقه اول
اطلاعات مکان
  • آدرس: شیراز، پل معالي آباد، ساختمان الف، سينما گلستان، طبقه اول
  • تلفن: 07136248818
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 11 تا 1618 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل