اهواز، زیتون کارمندی، خیابان فاطمی، بین زهره و زیبا، پلاک ۳۴
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 16 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad