همدان، بلوار مدنی، ابتدای خیابان پانزده فروردین، طبقه ی فوقانی نور باران
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: همدان، بلوار مدنی، ابتدای خیابان پانزده فروردین، طبقه ی فوقانی نور باران
  • تلفن: 08138265968
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 08 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل