اصفهان، شاهین شهر، مخابرات، فرعی ۸ غربی
اطلاعات مکان
  • آدرس: اصفهان، شاهین شهر، مخابرات، فرعی ۸ غربی
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 09 تا 13:3016:30 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل