اهواز، امانیه،بین فلکه ساعت و سه گوش،روبروی دادگستری
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: اهواز، امانیه،بین فلکه ساعت و سه گوش،روبروی دادگستری
  • تلفن: 06133362718
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 11 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • ایرانی
غذاها
  • کباب
  • پلو و خورشت
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad