شیراز، لطفعلی خان زند، ضلع مقابل مسجد نصیرالملک، صدو بیست متر داخل کوچه
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: شیراز، لطفعلی خان زند، ضلع مقابل مسجد نصیرالملک، صدو بیست متر داخل کوچه
  • تلفن: 07132232015
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 08 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad