اهواز، خیابان وهابی بین ۱۵-۱۶ کیان آباد
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12 تا 1519 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • موسیقی زنده
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل