مازندران (استان)، ابتدای جاده نکا
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12 تا 23:15
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل