اراک، خیابان شریعتی، نبش کوچه فجر
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: اراک، خیابان شریعتی، نبش کوچه فجر
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 10:30 تا 23:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • ایرانی
غذاها
  • کباب
  • دل و جیگر
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل