زنجان، خیابان شهدا، نرسیده به دروازه ارگ، داخل کوچه هاشم نژاد
اطلاعات مکان
  • آدرس: زنجان، خیابان شهدا، نرسیده به دروازه ارگ، داخل کوچه هاشم نژاد
  • تلفن: 02433544335
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 08 تا 22:30
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • ایرانی
غذاها
  • محلی
  • دل و جیگر
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل