یزد، محوطه هتل صفائيه
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 08:30 تا 1619:30 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل