گیلان (استان)، گلسار، صابرین، روبروی اداره تاکسیرانی
اطلاعات مکان
  • آدرس: گیلان (استان)، گلسار، صابرین، روبروی اداره تاکسیرانی
  • تلفن: 01333115412
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
سبک غذایی
  • ایرانی
غذاها
  • کباب
  • دل و جیگر
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad