کرج، مهرشهر، بلوار شهرداری، بین خیابان ۲۰۰ و ۲۰۲
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرج، مهرشهر، بلوار شهرداری، بین خیابان ۲۰۰ و ۲۰۲
  • تلفن: 02633417464
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 10:30 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل