کاشان، خ رجايي، خیابان ايت الله مدني، كوچه مخابرات
اطلاعات مکان
  • آدرس: کاشان، خ رجايي، خیابان ايت الله مدني، كوچه مخابرات
  • تلفن: 03155447174
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 09 تا 1317 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
امکانات
  • اینترنت رایگان
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad