اصفهان، خیابان حکیم نظامی، خیابان کلیساوانک، پلاک ۲۸
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: اصفهان، خیابان حکیم نظامی، خیابان کلیساوانک، پلاک ۲۸
  • تلفن: 09137940029
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 12 تا 01
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل