تبریز، ولیعصر، رشدیه، ائل گلی، زعفرانیه، میرداماد، آسمان، رجایی شهر
اطلاعات مکان
  • آدرس: تبریز، ولیعصر، رشدیه، ائل گلی، زعفرانیه، میرداماد، آسمان، رجایی شهر
  • تلفن: ۰۴۱33316845
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل