یزد، میدان فرهنگ ( نعل اسبی )
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 08:30 تا 01
ارسال تصویر گزارش مشکل
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل