بندرعباس، فلکه یادبود، جنب بازار ماهی‌فروش‌ها
اطلاعات مکان
  • آدرس: بندرعباس، فلکه یادبود، جنب بازار ماهی‌فروش‌ها
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad