مشهد، نبش کوثر شمالی ۳۹
در بمب صجاد میتونید ساندویچ های حجیم دو و سه نفره رو امتحان کنید.
امکانات
  • سفارش تلفنی
منو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad