کاشان، خیابان امیرکبیر، میدان قمر بنی هاشم
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: کاشان، خیابان امیرکبیر، میدان قمر بنی هاشم
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 09 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل