گیلان (استان)، گلسار، بلوار دیلمان، بین کوچه بهارستان و بوستان
اطلاعات مکان
  • آدرس: گیلان (استان)، گلسار، بلوار دیلمان، بین کوچه بهارستان و بوستان
  • تلفن: 01333770477
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل